Home Databanken VTB

Lilja, Agneta. Föreställningen om den ideala uppteckningen : en studie av idé och praktik vid traditionssamlande arkiv - ett exempel från Uppsala 1914-1945 = The notion of the ideal record : a study of idea and practice at tradition-collecting archives - a case from Uppsala 1914-1915
Proefschrift Universiteit Uppsala
. Uppsala : Dialekt- och folkminnesarkivet, 1996. 267 p.
ISBN 91 85540 74 9

signatuur
3900
III s4
Lilja

trefwoorden
etnologie(Zweden)
volkskunde

auteur
Lilja, Agneta