Home Databanken VTB

Bronckhorst van Weerdenburg, Dirck van. Receptenboek om paarden te genezen (1697) (14F51 Universiteitsbibliotheek Utrecht). Voor uitg. gereed gemaakt en van een inl. en reg. voorz. door J.B. Berns. Utrecht : Veterinair Historisch Genootschap, 2006. 104 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3910
13 III
Bronckhorst

trefwoorden
dier(Nederland)
paard
receptenboek
ziekte
genezen

auteur
Bronckhorst van Weerdenburg, Dirck van