Home Databanken VTB

Leeuw, Kitty de . Zondaressen in mouwloze japonnen. De strijd binnen de rooms-katholieke kerk tegen onzedelijke vrouwenkleding en de reacties daarop in Nederland, 1900-1960. In: Noordbrabants historisch jaarboek: 22-23 (2005-2006) 150-184

signatuur
N 286

trefwoorden
zedelijkheid(1900-1960, Nederland)
sexualiteit
rooms-katholiek

auteur
Leeuw, Kitty de