Home Databanken VTB

Volkskultur und Heimat; Festschrift für Josef Dünninger zum 80 Geburtstag. Hrsg. Dieter Harmening, Erich Wimmer. Würzburg : Königshausen + Neumann, 1986. 449 p.
ISBN 3 88479 245 8

Artikelen op het gebied van volkskunde, huis, meubilair, volksverhaal, volksgeloof
p.13-24 Betekenis, geschiedenis, veranderingen in gebruik en betekenis van het woord Heimat

signatuur
3900
VII
Dunninger 3

trefwoorden
Dünninger, Josef(Duitsland)
heemkunde
volkscultuur
volkskunde
regionalisme (p.13-24)
mentaliteit (p.32-46)