Home Databanken VTB

Noot, Jan van der . Het bosken. in: Van Middeleeuwen naar Renaissance: Erasmus Anna Bijns Coornhert Jan van der Noot Carel van mander Roemer Visscher. Samenstelling en red. Rob van Riet, medew. C.G.L. Apeldoorn. 130-211. Utrecht [etc.] : Het Spectrum, 1984. 352 p.
ISBN 90 274 1365 7

signatuur
3978
1 c 16e
Noot

trefwoorden
lied(Nederland)
gedicht

auteur
Noot, Jan van der