Home Databanken VTB

Uutsprèken! Uutspreken uutsprèken uutsprekken eutspreken uitspreken. In de streektalen van West-Overijssel, Salland, de IJssel-Vecht-Delta en Urk. Woorden, beelden en muziek
Met DVD. Kampen : IJsselacademie, 2006. 21 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3978
11.2 c4 20e
Uutsprèken

trefwoorden
popmuziek(Nederland, Overijssel)
streektaal
dialect
identiteit