Home Databanken VTB

Coq, A. le. Wat vlied' of bezwijk' : het vrijzinnige kerklied in Nederland 1870-1973
Ook verschenen als proefschrift Rijksuniversiteit Groningen 2004. Kampen : Kok, 2005. 492 p.
ISBN 90 435 1071 8

signatuur
3978
5 c 3 19e
Coq

trefwoorden
kerklied(1870-1973, Nederland)
hervormd
protestant
gezang
psalm

auteur
Coq, A. le