Home Databanken VTB

Lee, Anton van der. In kannen en kruiken: bouwoffers en hekserijbestrijding. In: Met gansen trou: 56:10 (2006) 146-151; 56:11 (2006) 162-169

geschiedenis, toegepaste bouwofferobjecten, afweer tegen hekserij

signatuur
M 150

trefwoorden
bouwoffer(Nederland, Noord-Brabant)
kruik
drempel
bescherming
afweer
heks

auteur
Lee, Anton van der