Home Databanken VTB

Visser, Pieter. Broeders in de geest : de doopsgezinde bijdragen van Dierick en Jan Philipsz. Schabaelje tot de Nederlandse stichtelijke literatuur in de zeventiende eeuw. 2 delen
Proefschrift Universiteit van Amsterdam, 1988
. Deventer : Sub Rosa, 1988. 466, 467 p.
ISBN 90 70591 25 1

signatuur
3978
5 c 4 17e
Visser

trefwoorden
Schabaelje, Dierick
Schabaelje, Jan Philipsz.
literatuur
stichtelijk
lied
doopsgezind

auteur
Visser, Pieter