Home Databanken VTB

Becker, Jos, Joep de Hart, Linda Arnts. Godsdienstige veranderingen in Nederland : verschuivingen in de binding met de kerken en de christelijke traditie. Den Haag : Sociaal en Cultureel Planbureau, 2006. 112 p.
ISBN 978 90 377 0259 0

signatuur
3910
III.1
Becker

trefwoorden
religiositeit(Nederland)
secularisatie
godsdienstigheid

auteur
Becker, Jos, Joep de Hart, Linda Arnts