Home Databanken VTB

Goudriaan, Koen. Het leven van Liduina en de Moderne Devotie. in: Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis 6 (2003) 161-236. - : , . p.

signatuur
3910
5.7.6.3
Liduina/Goudriaan

trefwoorden
versterving(Nederland)
wonder
armenzorg
volksverhaal
verhaal

auteur
Goudriaan, Koen