Home Databanken VTB

Wall, Jan-Inge . Hon var en gång tagen under jorden ... : visionsdikt och sjukdomsbot i gotländska trolldomsprocesser = Once she was taken into the earth ... : visionary tales and healing in Gotland witchcraft trials. Uppsala : Dialekt- och folkminnesarkivet [etc.], 1989. 215 p.
ISBN 91 85540 44 7

signatuur
3910
10.6.1.1 s4
Wall

trefwoorden
heksenproces(Zweden)
verhaal
visioen
hemel
hel
vagevuur

auteur
Wall, Jan-Inge