Home Databanken VTB

Stegeman, T. Herinneringen aan de Kiefkamp; het boerenleven op de Oost Veluwe in de jaren twintig. Kampen : IJsselakademie, 1986. p.
ISBN 90 6697 028 6

signatuur
3900
XIII.4 c 0.3
Steg

trefwoorden
voeding(Nederland, Gelderland, Emst)
schoonmaak (p.37-40)
slacht (p.95-98)
vrijmetselarij
visite

auteur
Stegeman, T.