Home Databanken VTB

Boomkens, René. De nieuwe wanorde : globalisering en het einde van de maakbare samenleving. Amsterdam : Van Gennep, 2006. 328 p.
ISBN 90 5515 650 7

signatuur
3900
XV.1
Boomkens

trefwoorden
globalisering
samenleving
wonen
stad
massacultuur
popmuziek

auteur
Boomkens, René