Home Databanken VTB

Verheggen, Evelyne M.F. Beelden voor passie en hartstocht : bid- en devotieprenten in de Noordelijke Nederlanden, 17de en 18de eeuw
Proefschrift Radboud Universiteit Nijmegen. Zutphen : Walburg Pers, 2006. 368 p.
ISBN 90 5730 389 2

signatuur
3910
11.7.1
Verheggen

trefwoorden
bidprentje(Nederland)
devotieprent
devotionalia
versiering
emblemata
doodsprent

auteur
Verheggen, Evelyne M.F.