Home Databanken VTB

Heijnens, Fons. Houthem tijdens het pastoraat van pastoor Ribbergh : overzicht van de periode 1926-1940 met namen en feiten opgediept uit 'de Geulbode'
Uitg. ter gelegenheid van de 25ste aflevering van het verenigingsblad 't Sjtegelke. Houthem : Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach, 2006. 92 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
9309
c 11
Heijnens

trefwoorden
kapel(1926-1940, Nederland, Limburg, Houthem)
vereniging

auteur
Heijnens, Fons