Home Databanken VTB

Oordt, P. van. Religieuze volkskunst. in: Nederlandsche volkskunst. Red. Anno Teenstra. 232-254. Amsterdam : Elsevier, 1941. 256 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3975
X c
Nederlandsche

trefwoorden
volkskunst(Nederland)
symboliek
religiositeit
kruis

auteur
Oordt, P. van