Home Databanken VTB

Crone, G.C.E. Volkskunst bij de scheepvaart. in: Nederlandsche volkskunst. Red. Anno Teenstra. 202-231. Amsterdam : Elsevier, 1941. 256 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3975
X c
Nederlandsche

trefwoorden
scheepsversiering(Nederland)
schip
versiering
volkskunst

auteur
Crone, G.C.E.