Home Databanken VTB

Braber, Henk. De volkskunst in het bedrijf. in: Nederlandsche volkskunst. Red. Anno Teenstra. 127-201. Amsterdam : Elsevier, 1941. 256 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3975
X c
Nederlandsche

trefwoorden
molen(Nederland)
boerenhek

auteur
Braber, Henk