Home Databanken VTB

Lunsingh Scheurleer, D.F. Volkskunst in woonhuis en huishouding. in: Nederlandsche volkskunst. Red. Anno Teenstra. 75-126. Amsterdam : Elsevier, 1941. 256 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3975
X c
Nederlandsche

trefwoorden
volkskunst(Nederland)
wonen
huisraad
symboliek

auteur
Lunsingh Scheurleer, D.F.