Home Databanken VTB

Bouw, Carolien, Lia Karsten. Het schoolplein en de straat. De dagelijkse ontmoetingen van kinderen in de verzuilde jaren vijftig en de hedendaagse multiculturele stad. in : De spelende mens. Red. Stef Aupers. 29-52
. In: Sociologie: 2:1 (2006) 71-89

signatuur
S 132

trefwoorden
kinderspel(Nederland, Noord-Holland, Amsterdam)
multicultureel
verzuiling
etniciteit

auteur
Bouw, Carolien, Lia Karsten