Home Databanken VTB

Oudnederlandsch lied en leven in drie tooneelen, Groningen en 24 november 1906. [Voorstelling onder auspicien van het] Algemeen Nederlandsch Verbond [onder leiding van P. van Anrooy]. Groningen : Hoitsema, 1906. 39 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3978
1 c 20e
Oudnederlandsch

trefwoorden
lied(Nederland)
toneel