Home Databanken VTB

Gessel, Jeroen van . Een vaderland van goede muziek : een halve eeuw Maatschappij tot bevordering der toonkunst (1829-1879) en het Nederlandse muziekleven
Herz. en uitgebr. versie van het proefschrift Universiteit Utrecht, 2001
. Utrecht : Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis, 2004. 503 p.
ISBN 90 6375 197 4

signatuur
3977
5.2 c 19e
Gessel

trefwoorden
muziek(1829-1879, Nederland)
lied
muziekleven
Maatschappij tot bevordering der toonkunst
zingen
kinderlied

auteur
Gessel, Jeroen van