Home Databanken VTB

Officieele feestwijzer van den nationalen zangwedstrijd voor mannen- en gemengde koren, uitgeschreven door de mannen-zangvereeniging (Inter Nos) ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan, te houden op 14, 15 en 16 mei 1910. Rotterdam : Nederlandsche Kiosken-Maatschappij, [1910]. 141 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3977
5.5 c8 20e
Officieele

trefwoorden
lied(1910, Nederland, Zuid-Holland, Rotterdam)
zangvereniging
zingen