Home Databanken VTB

Oostveen, Joh. Zoo zingt Holland : liederenbundel voor den Nederlandschen volkszang : 96 liederen. 2e verm. dr.
1e dr. 1916. Amsterdam [etc.] : Hupfeld's filiaal-directie Duwaer & Naessens, [1918]. 153 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3978
1 c 20e
Oostveen

trefwoorden
lied(Nederland)

auteur
Oostveen, Joh.