Home Databanken VTB

Houten, Harmen van. Anarchisme in Drenthe : levensherinneringen van een veenarbeider. Baarn : Ambo, 1985. 247 p.
ISBN 90 263 0690 3

signatuur
3900
XIII.4 c 0.3
Houten

trefwoorden
veenarbeider(Nederland, Drente)
wonen
voeding
lied
zingen
mei: 1 (118)

auteur
Houten, Harmen van