Home Databanken VTB

Nederlandsche zang-bundel, bevattende gelegenheids-liederen, met een, twee, drie en vierstemmige muzijk
2e stukje
4e stukje. Utrecht : Andriessen, 1834. 50,52 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3978
1 c 19e
Nederlandsche

trefwoorden
lied(Nederland)