Home Databanken VTB

De vroolijke liederzanger : verzameling van in Nederland bekende oude en nieuwe kermis-, café-chantant-, studenten-, volks- en feestliederen. Nijmegen [etc.] : Cohen, [1900]. 64 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3978
1 c 19e
Vroolijke

trefwoorden
lied(Nederland)
kermislied
studentenlied
volkslied
feestlied