Home Databanken VTB

Roose, Jan. (Een ouwen inzette) in: Tussen Holland en Vlaanderen : verhalen en gedichten in de dialecten uit dit gebied. 105-110
. Vlissingen : Zeeuwsche Vereeniging voor Dialectonderzoek, 1989. 184 p.
ISBN ontbreekt

trefwoorden
lied(Nederland, Zeeland)
zingen

auteur
Roose, Jan