Home Databanken VTB

Ven, D.J. van der. Met brulfteneugers op stap. 2e dr.. Baarn : Bosch & Keuning, 1936. 31 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3940
1.4 c
Ven

trefwoorden
huwelijk(Nederland)
bruiloft
bruiloftnodiger
uitnodigen
kleding

auteur
Ven, D.J. van der