Home Databanken VTB

Iependael, Willem van . Over de leuning en langs de kaai. Amsterdam : Querido, 1934. 75 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3978
6.2 c 20e
Iependael

trefwoorden
lied(Nederland)
protestlied

auteur
Iependael, Willem van