Home Databanken VTB

Groot lied-boek van G.A. Brederode : naar de oorspronkelijke uitgave van 1622. A.A. van Rijnbach. 3e dr.
1e dr. 1944. Rotterdam : Donker, 1968. 373 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3978
1 c 17e
Bredero

trefwoorden
Brederode, G.A.(Nederland)
lied