Home Databanken VTB

Reker, Siemon. Deur de dook zai ik de moan : Groninger liedteksten van Ede Staal. Assen : In Boekvorm, 2004. 80 p.
ISBN 90 77548 08 4

signatuur
3978
11.1 c 20e
Reker

trefwoorden
Staal, Ede(Nederland, Groningen)
lied

auteur
Reker, Siemon