Home Databanken VTB

De kist van Pierlala : straatliederen uit het geheugen van Nederland. Samengest. Louis Peter Grijp, Martine de Bruin. Amsterdam : Bert Bakker, 2006. 346 p.
ISBN 90 351 2761 7

signatuur
3978
10 c 20e
Kist

trefwoorden
straatlied(Nederland)
marktlied