Home Databanken VTB

Halbertsma, Joost Hiddes. Het heksershol : hoe Gosse Knop uit Molkwerum zich aan de duivel verkocht, welke zonderlinge gevallen hem op zijn levensreis door het Oude Friesland wedervoeren, wat voor schelmstukken hij beging, en hoe hij een slecht einde vond. Amsterdam [etc.] : Wereld-Bibliotheek-Vereniging, [1963]. 92 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3990
VII.2
Halbertsma

trefwoorden
Knop, Gosse(Nederland, Friesland)
schelm
grap
spotverhaal
volksverhaal

auteur
Halbertsma, Joost Hiddes