Home Databanken VTB

Coster, Charles de . De legende en de heldhaftige, vroolijke en roemrijke daden van Uilenspiegel en Lamme Goedzak in Vlaanderenland en elders. 5e dr.. Amsterdam : Becht, 1930. 494 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3990
VII.2
Coster

trefwoorden
Tijl Uilenspiegel
grap

auteur
Coster, Charles de