Home Databanken VTB

Hordijk-Alma, C.A. Uit het vogel- en bloemenleven : sprookjes van over de zee. Amsterdam : Wierts van Coehoorn, 1920. 76 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3987
a
Hordijk

trefwoorden
vogel
bloem
sprookje
volksverhaal

auteur
Hordijk-Alma, C.A.