Home Databanken VTB

Lamster, J.C. Verslag der ethnologenbijeenkomst te Amsterdam
Overdruk uit Tijdschrift van het Koninklijk Nederl. Aardrijkskundig Genootschap 2e Serie 49:2 (1932) 353-357. Leiden : Brill, 1932. 5 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3900
VIII.2
Amsterdam 1932

trefwoorden
etnologie
antropologie

auteur
Lamster, J.C.