Home Databanken VTB

Ven, D.J. van der. Kerk-dansen, lente-reien en kinderspelletjes, folkloristisch bekeken
Overdr. uit: Vragen van den Dag [42 (1927)]. Amsterdam : [s.n.], [1927]. 15 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3979
c A
Ven

trefwoorden
kermis(Nederland, Noord-Holland)
louwlouw
zonnecultus

auteur
Ven, D.J. van der