Home Databanken VTB

Halbertsma, H. Friesische Königssagen
Overdruk uit Philologia Frisica (1969) 76-90. Grins [Groningen] : Wolters-Noordhoff, 1970. 15 p.
ISBN ontbreekt

trefwoorden
sage(Nederland, Friesland)
koning

auteur
Halbertsma, H.