Home Databanken VTB

Drijver, F.W. Folklore. Een speurtocht in de ongeschreven geschiedenis van het Nederlandsche volk. [Amsterdam] : Amsterdamsche Boek- en Courantmaatschappij, [1925]. 185 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3940
2 c
Drijver

trefwoorden
meiboom(Nederland)
pinksteren (23)
schuttersgilde (24)
St. Jan
heilige
oogstfeest

auteur
Drijver, F.W.