Home Databanken VTB

Drijver, F.W. Folklore. Een speurtocht in de ongeschreven geschiedenis van het Nederlandsche volk. [Amsterdam] : Amsterdamsche Boek- en Courantmaatschappij, [1925]. 185 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3940
2 c
Drijver

trefwoorden
feest(Nederland)
kalenderfeest
Driekoningen
Koppermaandag
Maria Lichtmis
vastenavond

auteur
Drijver, F.W.