Home Databanken VTB

Eerenbeemt, H.F.J.M. van den, M.F.A. Linders-Rooijendijk. Vreemde militairen in een gesloten samenleving : invloed van inkwartieringen op de bestaans- en leefsituatie in Noord-Brabant tijdens de eerste jaren van de Belgische Opstand 1830-1834. Tilburg : Stichting Zuidelijk Historisch Contact, 1986. xxviii, 197 p.
ISBN 90-70641-17-8

signatuur
3900
XIII.4 c
Eerenbeemt

trefwoorden
vreemdeling(Nederland, Noord-Brabant)
vrijetijdsbesteding
muziek
religiositeit

auteur
Eerenbeemt, H.F.J.M. van den, M.F.A. Linders-Rooijendijk