Home Databanken VTB

Mannhardt, W. Uitnoodiging aan allen, die in landbouw en volksgebruiken belangstellen
Overdruk uit Handelingen Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde 1868. [Leiden] : [Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde], [1868]. 12 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3910
III
Mannhardt

trefwoorden
volksgeloof
landbouwfeest
laatste schoof
eerste schoof
oogstfeest

auteur
Mannhardt, W.