Home Databanken VTB

Molen, S.J. van der. Dr. Obe Postma en de Fryske boerepleats. "Mar it measte siz- ze my de pleatsen" (1954). In: De Vrije Fries: 66 (1986) 96-108

trefwoorden
boerenhuis(Nederland, Friesland)
Postma, Obe

auteur
Molen, S.J. van der