Home Databanken VTB

Knutsson, Johan. Snickrat snidat målat : Folkkonst från Dalarna i Nordiska museets samlingar. Stockholm : Nordiska Museets Förlag, 1993. 64 p.
ISBN 91-7108-343x

signatuur
3975
X s3
Knutsson

trefwoorden
volkskunst(Zweden)

auteur
Knutsson, Johan