Home Databanken VTB

Kapteyn, J.M.N. Over doelstelling en methoden eener Friesche geakinde. in: De twadde jiergearkomste fen de Fryske Akademy. [Bijdr. ]P. Sipma, J.M.N. Kapteyn, J.H. Brouwer. 64-82. Assen : Van Gorcum, 1940. 182 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3900
III
Kapteyn

trefwoorden
volkskunde(Nederland, Friesland)
etnologie
volkscultuur

auteur
Kapteyn, J.M.N.