Home Databanken VTB

Encyclopædie van het katholicisme. Red. E. Hendrikx, J. C. Doensen, W. Bocxe. 3 dln
Dl 1: A-G. xv, 942 p
Dl 2: H-M. 970 p.
Dl 3: N-Z.. 1134 p.. Bussum : Brand, 195519. p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3920
2
Encyclopædie

trefwoorden
kerkgenootschap, katholiek