Home Databanken VTB

Lokal praxis pa det sociala omradet i de nordiska landerna 1800-1920. Red. I. Hammarstrom, L, Nilsson. Stockholm : Stadshistoriska institutet, 1986. p.
ISBN 91 970806 2 4

signatuur
3900
X s 3
Lokal

trefwoorden
ritueel(Scandinaviƫ)