Home Databanken VTB

Laan, K. ter. Groninger overleveringen. 2e verb. dr.
1e uitg. 1928. Zutphen : Thieme, 1930. 238 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3989
c
Laan

trefwoorden
volksverhaal(Nederland, Groningen)
legende
sprookje
sage

auteur
Laan, K. ter